1446 yılında vuku bulan ilk yeniçeri isyanı hangi adla tarihe geçmiştir ?

Patrona Halil İsyanı
Kabakçı Mustafa İsyanı
Buçuktepe İsyanı
Vakayı Hayriye


YORUM GÖNDER

ÜYELİK

SONUÇLAR