Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölgeye eskiden ne ad veriliyordu ?

Pisidya
Paflagonya
Frigya
Likya


YORUM GÖNDER

ÜYELİK

SONUÇLAR