And Flütü de denilen Güney amerika’ya özgü nefesli çalgının adı nedir ?

Manati
Pikolo
Koto
Quena


YORUM GÖNDER

ÜYELİK

SONUÇLAR