Hangisi Osmanlı İmparatorluğunun en uzun süre (22 yıl) görev yapan sadrazamıdır?

Şemsi Ahmet Paşa
Zurnazen Mustafa Paşa
Mehmed Said Paşa
Çandarlı Halil Paşa


YORUM GÖNDER

ÜYELİK

SONUÇLAR