Sadece 4 saat süreyle en kısa görev yapan Osmanlı sadrazamı kimdir?

Çandarlı Halil Paşa
Mehmed Said Paşa
Şemsi Ahmet Paşa
Zurnazen Mustafa Paşa


YORUM GÖNDER

ÜYELİK

SONUÇLAR