Sadece 4 saat süreyle en kısa görev yapan Osmanlı sadrazamı kimdir?

Zurnazen Mustafa Paşa
Çandarlı Halil Paşa
Mehmed Said Paşa
Şemsi Ahmet Paşa


YORUM GÖNDER

ÜYELİK

SONUÇLAR